กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านเลิงเปือย     ตำบลพระลับ อำเภอเมิอง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


วันสุนทรภู่

 

โรงเรียนบ้านเลิงเปือยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2567

More...
วันสุนทรภู่

NO GiFT POLICY

 

โรงเรียนบ้านเลิงเปือย บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
NO GiFT POLICY

ลูกเสือ

 

More...
ลูกเสือ

ไหว้ครู67

 

โรงเรียนบ้านเลิงเปือย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

More...
ไหว้ครู67

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา   Tel.085-4654411 Email:toysasiliya@gmail.com LINE:sasiliya2510

More...
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านเลิงเปือย บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลเขตบริการ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
 
เอกสาร คู่มือ
    แผนพัฒนาสถานศึกษาบ้านเลิงเปือยพ.ศ.2566 - 2570
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
    แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
Breaking News
  Latest News

 

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2) ประจำปีงบประมาณ 2567

ของโรงเรียนบ้านเลิงเปือย

 
Social Network

สพป.ขก เขต1

กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี

ITA ONLINE สถานศึกษา

โรงเรียนสุจริต

INFOGRAPIC สำหรับการศึกษา

 

 

 

 

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      49 คน

สถิติเดือนนี้:   870 คน

สถิติปีนี้:        6963 คน

สถิติทั้งหมด: 22448 คน

 

ครูบวรลักษณ์ พานพัฒนพงศ์
นางบวรลักษณ์ พานพัฒนพงศ์ ครู ชำนาญการ Tel.094-2600110...

นักการหมู
นายอัศวิน โมศรี TEL.083-275-6723...

ครูชนัฐปภา แนวหล้า
นางชนัฐปภา  แนวหล้า ครู ชำนาญการพิเศษ Tel.092-0474746...

ครูวรรณิศา วรราช
นางสาววรรณิศา  วรราช ครู ชำนาญการพิเศษ Tel.081-1848424  ...

ครูณปภัช เศรษฐานันท์
นางสาวณปภัช  เศรษฐานันท์ ครู ชำนาญการ Tel.065-6154229...

ครูแววตา ศิริบาล
นางสาวแววตา ศิริบาล ครู คศ.1 Tel.082-3036825...

ครูเริ่มรัตน์ งามเจริญ
นายเริ่มรัตน์  งามเจริญ ครูผู้ช่วย หมายเลขโทรสัพท์ 087-9384048 E-Mail = rermratpe4@gmail.com Facebook = เริ่มรัตน์ งามเจริญ Line=rermrat...

ครูภิญญาดา ชนะเสภา
นางสาวภิญญาดา  ชนะเสภา พนักงานราชการ Tel.093-0573227...

ครูรัชนีกร แก้วเบ้า
นางรัชนีกร  แก้วเบ้า ครูวิกฤต Tel.084-4285182...
....