กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านเลิงเปือย     ตำบลพระลับ อำเภอเมิอง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


วันสุนทรภู่

 

โรงเรียนบ้านเลิงเปือยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2567

More...
วันสุนทรภู่

NO GiFT POLICY

 

โรงเรียนบ้านเลิงเปือย บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
NO GiFT POLICY

ลูกเสือ

 

More...
ลูกเสือ

ไหว้ครู67

 

โรงเรียนบ้านเลิงเปือย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

More...
ไหว้ครู67

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา   Tel.085-4654411 Email:toysasiliya@gmail.com LINE:sasiliya2510

More...
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านเลิงเปือย บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลเขตบริการ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
 
เอกสาร คู่มือ
    แผนพัฒนาสถานศึกษาบ้านเลิงเปือยพ.ศ.2566 - 2570
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
    แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
Breaking News
  Latest News

 

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2) ประจำปีงบประมาณ 2567

ของโรงเรียนบ้านเลิงเปือย

 
Social Network

สพป.ขก เขต1

กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี

ITA ONLINE สถานศึกษา

โรงเรียนสุจริต

INFOGRAPIC สำหรับการศึกษา

 

 

 

 

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      49 คน

สถิติเดือนนี้:   870 คน

สถิติปีนี้:        6963 คน

สถิติทั้งหมด: 22448 คน

ข่าวคราว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเรา
    ประกาศนโบาย No Gift policy

...
    EIT2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก ประจำปี 2567...
    ไหว้ครู 67

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567...
    รับการนิเทศ

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา...
    วันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนบ้านเลิงเปือยเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก...
    แข่งขันทักษะวิชาการ

แขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียน...
    เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

...
    กิจกรรมวันวิสาขบูชา

...
    ต้อนรับครูย้าย

...
    กิจกรรม OPEN HOUSE 67

...
    สงกรานต์67

...
    วันครู67

...
    วันเด็ก67

...
    ทัศนศึกษา

...
    มอบทุน67

...
    ประกาศเจตจำนงไม่รับของกำนัล

...
    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

...
    กิจกรรมไหว้ครู

...
    เลือกตั้งประธารนักเรียน

...
    เยี่ยม นิเทศ 1/2556

...
    กิจกรรม วันวิสาขบูชา

...
    หลวงพ่อมอบทุน

...
    ร่วมงานฌาปณกิจแม่ของครูเริ่มรัตน์

...
    ประชุม ITA

...
    ต้อนรับครูแววตาและครูวรรณิศา

...
    ประชุมผู้ปกครองและมอบเงินเรียนฟรี

...
    ลงแห่จับปลาการกุศล

...
    บอกบุญผ้าป่าศิษย์เก่า

...
    มอบวุฒิบัตรและปัจฉิมเลิงเปือย

...
    เข้าค่ายคุณธรรม

...
    สอบ NT ปีการศึกษา 2565

...
    ร่วมบุญมหาชาต

...
    สอบ rt ปีการศึกษา 2565

...
    แข่งวิชาการระดับชาติ

...
    รับมอบอุปกรณ์การเรียนฮาเล่ย์

...
     มอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2

...
    สอบ pre onet

...
    รับการตรวจเยี่ยมจาก ศน.

...
    ร่วมพิธีวันครู

...
    กิจกรรมวันเด็กกับเทศบาลตำบลพระลับ

...
    กิจกรรมวิถีพุทธ หลอมรวมกิจกรรมวันเด็ก

...
    มอบของให้เนื่องในวันปีใหม่พนักงานเทศบาล

...
    ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

...
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ

...
    ทดสอบการอ่านการเขียน ภาคเรียน ที่ 2

...
    การแข่งขันกีฬากลุ่ม 4

...
    ศูนย์รัตนาภาออกตัดผมภาคปฏิบัติ

...
    กีฬาสีภายใน

...
    ประชุมกรรมการสถานศึกษา

...
    ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่

...
    รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภ

...
    เตรียมการก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2565

...
    ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับท่านแม่ทัพภาค 2

...
    มอบทุนเสมอภาคนักเรียน

...
    บริษัทไทยประกันชีวิตมอบอุปกรณ์การเรียน

...
    ทดสอบการอ่าน เขียน ป.1

...
    ประเมิน PA

...
    ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

...
อ่านข่าวทั้งหมด...